• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rzeźba: Tworzenie Trwałych Dzieł w Zmiennym Świecie

Stereotypowe kominy wykonane z cegieł nie spełniają norm bezpieczeństwa wypływających z prawa budowlanego. Każdy komin bez względu do jego zastosowania i charakterystyki powinien być dodatkowo zabezpieczony właściwymi wkładami gwarantującymi luźne odprowadzanie materiałów spalania na zewnątrz. Typ zastosowanego wkładu kominowego zależy od zastosowania instalacji i rodzaju materiału opałowego. W systemach opalanych drzewem powinny być wykorzystywane ANCHOR wykonane ze stali żaroodpornej. Wysokie temperatury spalania drzewa na komin nieposiadający odprowadzenia zrealizowanego z materiałów odpornych na zwłaszcza wysokie temperatury szybciej niszczeje. Każdy nowoczesny wkład kominowy, to dodatkowo gwarancja bezpieczeństwa wynikająca ze szczelność całości instalacji. Odnosi się to w takim samym szczeblu do wkładów żaroodpornych, kwasoodpornych i emaliowanych. Szablonowe kominy nieposiadające nowoczesnych systemów odprowadzających spaliny mogą być pod tym względem wadliwe, stwarzając zagrożenie dla witalności oraz życia człowieka.

1. Blog

2. Dołącz teraz

3. Kontakt

4. Jak to zrobić

5. Produkty

Categories: Rozrywka

Comments are closed.