• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zwycięstwo polityków

Zmiany liberalnych społeczeństw
Wiele współczesnych społeczeństw bierze swoje wiadomości o świecie z publikatorów oraz nie ma w tym nic paradoksalnego ani niepewnego tak długo, jak środki masowego przekazu w danym państwie są pluralistyczne, wolne oraz starają się choć być obiektywne. W minionych latach dostrzega się jednakże bezpośrednio, że środki masowego przekazu stały się w głównej mierze biznesem, który ma za zadanie przynieść wskazane korzyści inwestorom i pomnażać wartość marek na giełdzie. To przykre, nie służy to zbytnio jakości samych programów oraz wiadomości medialnych, w takim razie dużo społeczeństw musi radzić sobie z wyborami politycznymi bez pozyskania dobrego wsparcia merytorycznego ze strony mediów. Coraz to częściej bowiem środki masowego przekazu odpuszczają sobie misję wpajania pośród mieszkańców zasadniczej wiedzy na temat najróżniejszych szczegółów życia dyplomatycznego. Coraz częściej w związku z tym politolodzy czy socjolodzy spostrzegają jak na dłoni, że ludność daje sobą bezpośrednio manipulować, nawet jeśli politycy nie są zbyt wytrwali. Dostęp do mediów, które wypatrują jedynie korzyści pieniężnych, daje politykom kapitalne narzędzie do zdobywania poparcia.

Categories: Blog

Comments are closed.